V případě příznivého počasí cvičíme na hřišti u ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích

Eva Švarcová

Telefon
+420 604 488 796

E-mail
svarcovaeva@seznam.cz

Facebook: 

kangoo-jumping-otrokovice